Eesti keele õppematerjalid


                 ÕPPEMATERJAL, MIS ON TULNUD AASTATEL 2008-2012
Õpikud
2.kl. Matemaatika 2.kl.


4.kl. Muusikaõpik 4.kl.

Matemaatika 4.kl. 1.osa


5.kl. Matemaatika. 5.kl. 1.osa

Matemaatika. 5.kl. 2.osa

Muusikaõpik 5.kl.

Tervist, tervis! 5.kl.


6.kl. Matemaatika. 6.kl. 1.osa

Matemaatika. 6.kl. 2.osa

Ajaloo õpik 6.kl. Vanaaeg 1.osa 

Ajaloo õpik 6.kl. Vanaaeg 2.osa 

Suhtlemine on lahe! 6.kl.

Loodusõpetuse õpik 6.kl. 1.osa

Loodusõpetuse õpik 6.kl. 2.osa


7.kl. Bioloogia õpik 7.kl. 2.osa

Matemaatika 7.kl. 1.osa

Matemaatika 7.kl. 2.osa

Inimese- ja ühiskonnaõpetuse õpik 7.kl.

Ajaloo õpik 7. klassile. Keskaeg. I osa

Ajaloo õpik 7. klassile. Keskaeg. II osa

Loodusgeograafia õpik 7. klassile

Bioloogia õpik 7. klassile

Muusikaõpetuse õpik 7. klassile


8.kl. Loodusgeograafia õpik 8. klassile

Bioloogia õpik 8. klassile, I osa

Keemia õpik 8. klassile

Matemaatika 8.kl.2.osa 

Uusaeg : õpik 8. klassile.I osa

Uusaeg : õpik 8. klassile.2 osa


9.kl. Bioloogia lühikursus põhikoole

Muusikaõpetus õpik 9.kl.

Lähiajalugu : õpik 9.klassile.I osa

Lähiajalugu : õpik 9.klassile.2 osa


Gümnaasium Üld ja anorgaanilise keemia 1.osa

Üld ja anorgaanilise keemia 2.osa

Bioloodia lühikursus gümnaasium.

Ühiskonnaõpetus. Gümnaasium.

Lühike eesti kirjanduslugu.

Muusikaõpik gümnaasiumile 1.osa

Eesti muusikalugu.Kunstmuusika.Õpik
Gümnaasium Õhtumaade muusikalugu 3.osa

Eesti ajalugu 1.osa. Õpik gümnaasiumile

Eesti ajalugu 2.osa. Õpik gümnaasiumile

Kunstilugu koolidele.

Eesti ajalugu vene õppekeelega gümnaasiumile.

Perekonnaõpetus. Gümnaasium.

Вахтре. История Эстонии. Для русских гимназии.(на эст.яз.)

Gümnaasiumi kitsas matemaatika 1.osa.Arvuhulgad. Avaldised.

Gümnaasiumi kitsas matemaatika 2.osa.Trigonomeetria

Gümnaasiumi kitsas matemaatika 3.osa.Vektor tasandil…

Gümnaasiumi kitsas matemaatika 4.osa.Tõenäosus ja statistika

Gümnaasiumi kitsas matemaatika 5.osa.Funktsioonid 1.

Gümnaasiumi kitsas matemaatika 6.osa.Funktsioonid 2.

Bioloogia Gümnaasium. 2.osa 3.kursus

Matemaatika 10.kl.

Matemaatika 11.kl.

Matemaatika 12.kl.

Üldmaateadus gümnaasiumile.

Bioloogia õpik gümnaasiumile 2.kursus

Psühholoogia. Gümnaasiumiõpik XI Kl.

Orgaanilised ühendid ja nende omadused keemia õpik gümnaasiumile 1 osa

Orgaanilised ühendid ja nende omadused keemia õpik gümnaasiumile 2 osa

Bioloogia Gümnaasiumile 3.osa

Bioloogia Gümnaasiumile 4.osa

Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile. 1.osa

Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile. 2.osa
Töövihikud
1 .kl. Minu muusika. TV


2.kl. Minu muusika. TV


3.kl. Muusikaõpetuse töövihik.


4.kl. Muusikaõpetuse töövihik.


5.kl. Tervist, tervis! 5.kl.

Muusikaõpetuse töövihik.

Matemaatika töövihik.


6.kl. Muusikaõpetuse töövihik.

Matemaatika töövihik.

Loodusõpetuse töövihik 6.kl. 1.osa

Loodusõpetuse töövihik 6.kl. 1.osa

Suhtlemine on lahe! 6.kl.


6.kl. Ajalugu TV 6.kl. Vanaaeg 1.osa 

Ajalugu TV 6.kl. Vanaaeg 2.osa 

Kehalise kasvstuse töövihik teisele kooliastmele.
7.kl. Bioloogia TV 7.kl. 

Matemaatika 7.kl.

Muusikaõpetuse töövihik.

Inimene ja ühiskond. TV


8.kl. Keemia töövihik 8.kl.

Muusikaõpetuse töövihik.

Matemaatika töövihik.


9.kl. Keemia töövihik 9.kl.

Muusikaõpetuse töövihik.

Matemaatika töövihik.


Gümnaasium Bioloogia TV 2. osa

Lühike eesti kirjanduslugu TV.
Õppevahend
1. kl. Muusikaõpetuse CD-d 1.kl.

Valmistume kooliks. Pildid.(128 pilti)

Käsitöötuba 1.osa Kunsti- ja tööõp.


2. kl. Muusikaõpetuse CD-d 2.kl.

Muusikaõpetus 2.kl. Metoodiline vihik

Kunst. 2.kl. Õpetajaraamat.

Käsitöötuba 2.osa Kunsti- ja tööõp.


3.kl. Muusikaõpetuse CD-d 3.kl.

Käsitöötuba 3.osa Kunsti- ja tööõp.


4.kl. Matemaatika kontrolltööd ja tunnikontrollid 4.kl.

Muusikaõpetuse kolmik CD-d 4.kl.


5.kl Matemaatika kinnistamisülesanded 5.kl.

Matemaatika viktoriinid 5-9.kl.

Matemaatika kontrolltööd 5.kl.

Muusikaõpik 5.kl. CD (1,2)

Muusikaõpik 5.kl. CD (3,4)


6.kl. Matemaatika kinnistamisülesanded 6.kl.

Matemaatika kontrolltööd 6.kl.


7.kl. Matemaatika kinnistamisülesanded 7.kl.

Matemaatika kontrolltööd 7.kl.

Valmistu olümpiaadiks.Matemaatika lisamaterjal 7. ja 8.kl.


8.kl. Matemaatika kinnistamisülesanded 8.kl.

Matemaatika kontrolltööd 8.kl.

Matemaatika arvestuslikud tööd 8.kl.

Keemia tunnikontrollid ja kontrolltööd 8.kl.


9.kl. Matemaatika kinnistamisülesanded 9.kl.

Matemaatika kontrolltööd 9.kl.

Matemaatika arvestuslikud tööd 9.kl.

Valmistu iseseisvalt põhikooli matemaatika lõpueksamiks.

Matemaatika testivihik põhikoolile (TIMSS TEST)

Matemaatika kordamisülesandeid põhikoolile.

Põhikooli karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat.


Gümnaasium Lühike eesti kirjanduslugu.Õppesõnastik.

Gümnaasium. muusikaalal.konspekt 1.osa

Muusikaajalugu gümn.Konspekt 2.osa.Romantism.20.sajand

Õhtumaade muusikalugu 3.osa 20.saj.TV

Gümnaasiumi kitsas matemaatika 1.osa. Töövihik.

Gümnaasiumi kitsas matemaatika 2.osa. Töövihik.

Gümnaasiumi kitsas matemaatika 2.osa. Töövihik.

Matemaatika lisamaterjal.10.kl.

Matemaatika lisamaterjal 11.kl.2.osa

Matemaatika lisamaterjal 11.kl.1.osa

Matemaatika lisamaterjal 12.kl.

Matemaatika kontrolltööd 10.kl.

Matemaatika kontrolltööd 11.kl.

Õpetajale psühholoogiast. Õpetajaraamat XI Kl.

Psühholoogia. Gümnaasiumi töövihik XI Kl.

Orgaanilised ühendid ja nende omadused keemia TV gümnaasiumile 1 osa

Orgaanilised ühendid ja nende omadused keemia TV gümnaasiumile 2 osa

Muusikaõpetus TV gümnaasiumile

Gümnaasiumi karjääriõpetuse valikaine õpetajaraamat.
Sõnastikud  Eesti-vene-eesti sõnastik
Põhikool Inimeseõpetuse mõisted 7.-9. klassile

Kunstiõpetuse mõisted 7.-9. klassile

Ühiskonnaõpetuse mõisted 7.-9. klassile

Muusikaõpetuse mõisted 7.-9. klassile

Füüsika mõisted 7.-9. klassile

Keemia mõisted 7.-9. klassile

Geograafia mõisted 7.-9. klassile

Bioloogia mõisted 7.-9. klassile

Kehalise kasvatuse mõisted 7.-9. klassile

Käsitöö, kodunduse, töö- ja tehnoloogiaõpetuse mõisted 7.-9. klassile

Matemaatika mõisted 7.-9. klassile

Ajaloo mõisted 7.-9. klassile


Gümnaasium Ajaloo mõisted gümnaasiumile

Ühiskonnaõpetuse mõisted gümnaasiumile

Muusikaõpetuse mõisted gümnaasiumile

Matemaatika mõisted gümnaasiumile

Füüsika mõisted gümnaasiumile

Kirjanduse mõisted gümnaasiumile

Bioloogia mõisted gümnaasiumile

Keemia mõisted gümnaasiumile

Geograafia mõisted gümnaasiumile


Комментариев нет:

Отправить комментарий